Kwaliteit en Certificering

Home / Quality-and-certification

Verenigde Erkende Beveiligingsbedrijven

Kies voor veiligheid via de vakman. Er zijn nogal wat aanbieders als het gaat om bijvoorbeeld de aanleg van beveiligingsinstallaties, het opvolgen van alarmeringen en/of het bewaken van uw eigendommen. Hoe weet u dat u het juiste beveiligingsadvies heeft ontvangen en dat het beveiligingsbedrijf goede kwaliteit & service levert? Via een VEB Erkend Beveiligingsbedrijf weet u dat het goed zit: veiligheid via de vakman!

Erkenning leerbedrijf Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).PF Security voldoet als erkend leerbedrijf aan alle voorwaarden, wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen. Wij stellen een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij werken daartoe nauw samen met de school en het SBB.

Keurmerk Beveiliging

Dit keurmerk is bedoeld voor beveiligingsorganisaties in de zin van de Wpbr die in het bezit zijn van een ND-vergunning en ten behoeve van derden (de opdrachtgever) beveiligingswerkzaamheden verrichten. Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen. De bekendste vormen van deze dienstverlening zijn mobiele surveillance, toegangscontrole en openings- en sluitrondes.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in uw organisatie dat uw product of dienst voortbrengt. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat uw organisatie goed beheerst dat uw product of dienst voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgt u continue verbetering van kwaliteit zodat u steeds beter aan de behoeften van uw klanten kunt voldoen.

ISMS Logo
ISMS Logo
ISMS Logo
ISMS Logo
ISMS Logo
ISMS Logo

Copyright © 2023 ISMS B.V. Alle rechten voorbehouden.